Tuyển dụng

Tuyển thợ sửa chữa điện tử tại hà nội
Điện tử điện lạnh Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân viên sửa chữa điện...
Tuyển thợ phụ điện tử tại hà nội
Tuyển thợ phụ điện tử tại hà nội - lương cao, hỗ trợ chỗ ở, đi lại
Tuyển thợ phụ điện lạnh tại hà nội
Tuyển thợ phụ điện lạnh tại hà nội - lương cao, có chỗ ở, hỗ trợ đi...
Tuyển thợ sửa chữa điện lạnh tại hà nội
Điện tử điện lạnh Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân viên sửa chữa điện...
 1  
Trung tâm bảo hành tủ lạnh hitachi

Trung tâm bảo hành tủ lạnh hitachi

Trung tâm bảo hành tủ lạnh samsung

Trung tâm bảo hành tủ lạnh samsung